Beskyt din virksomheds drift

Et UPS-Anlæg er i dag en integreret del af installationen hos alle ansvarlige virksomheder, idet man er klar over vigtigheden af at virksomheden kan køre videre selvom der skulle opstå en eller anden for for strømafbrydelse. Et moderne UPS-Anlæg har flere egenskaber, end bare at være et dumt batteri der står klar til at overtage strømforsyningen af de forretningskritiske områder hvis det bliver nødvendigt. Kravene til virksomhedens UPS-Anlæg bør som minimum være at det er energieffektivt og modulært. Samtidig skal et UPS-anlæg skal være fejltolerant, robust og operationsklart 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Målet bør være et system, der ikke tillader en (single point of faliure opbygning) det vil sige, at UPS-anlægget tillader en enkelt del eller komponent, at bryde ned uden at det har direkte indflydelse på driften og derved tåler, at blive repareret og testet.

Nødstrømsanlæg er andet end UPS

Et godt og sikkert Nødstrømsanlæg skal designes og skaleres så det kan holde virksomheden i drift også ud over den første korte periode der klares af UPS anlægget. En vigtig og kritisk del af et Nødstrømsanlæg er Generatorer som er klar til at starte automatisk når de registrerer at den primære strømkilde forsvinder. For at sikre virksomheden helt, er man nødt til at have flere Generatorer i sit Nødstrømsanlæg, således at der også er redundans på dette område. Hvis der kun er en generator, er man jo stadig sårbar i fald denne skal repareres eller på anden måde tages ud af drift selv i kortere perioder. Et godt Nødstrømsanlæg er en kritisk installation for virksomheden og det er derfor vigtigt at man benytter en erfaren og dygtig leverandør som partner på dette område. Kontakt som har mange års erfaring med at rådgive om Nødstrømsanlæg samt kan designe og installere og ikke mindst servicere også jeres Nødstrømsanlæg så I er sikret fremover.