Dyrevelfærd

I Danmark er der stor fokus på dyrevelfærd, og der er rigtig mange aktivister der hele tiden forsøger at optimere dyrenes forhold, således de får de bedre i Danmark. Når man sammenligner Danmark med en masse andre lande, så kan man tydeligt se, at de danske dyr har bedre forhold end dyrene hos andre lande. Men dette er dig ikke ensbetydende med, at man ikke skal forbedre forholdene i Danmark. Ved at forbedre dyrenes forhold, sikre man sig også et meget sundere landbrug, og at etiske grunde er det også langt bedre, hvis dyrene vi spiser har haft en godt liv uden mishandling og andre umenneskelige forhold.