Et godt tilbud til børn med indlæringsvanskeligheder

Mange børn har svært ved at koncentrere sig, når de sidder i en klasse med næsten tredive andre børn. De har svært ved at koncentrere sig og lytte efter og bliver hurtigt uopmærksomme og forstyrret af deres klassekammerater. Mange forældre til disse børn har været bekymrede for, om deres børn lærete nok. Mange af børnene har haft svært ved blandt andet at læse og bare generelt at lære. Nogle af forældrene er nu gået sammen og har startet en gruppe som tilbyder børnene hjemmeundervisning og lektiehjælp. Det betyder ikke at børnene er blevet taget ud af skolen, de får bare noget ekstra privatundervisning, sådan at de kan følge med i skolen. Lærerne har været meget begejstrede for forældrenes hjemmeundervisning. Lærerne ønsker at børnene skal blive super gode til at læse og skrive. Efter at gruppen af forældre er begyndt med hjemmeundervisning oplever lærerne at der generelt er mere ro i klassen og at de ellers så uopmærksomme børn pludselig kan være med i undervisningen uden af forstyrre.

Forståelse og hjælp skaber trivsel

Lærerne oplever generelt en bedre stemning i klassen. Skolens bestyrelse har nu spurgt flere forældre, om de kunne tænke sig at hjælpe med lektiehjælp på skolen. Flere forældre har allerede sagt ja og de vælger at gøre det frivilligt, for at hjælpe eleverne med at blive bedre både fagligt og socialt. Der har særligt været et stort behov for . Men med lektiehjælp bliver eleverne klogere og har lettere ved at følge med. Der har været et stor fremmøde til privatundervisning.