Fattige samfund har flotte kirker

Det er selvfølgelig ikke altid rigtigt at fattige samfund har flotte kirker, men det er et statistisk faktum, at landsbyer der ligger langt fra de mere pulserende samfund og hvor befolkningen som helhed hører til blandt de dårligst stillede, ofte har et tættere forhold til deres religion og dermed går mere op i at støtte op omkring denne. Samtidig har de et behov for at vise deres gud at de sætter deres lid til ham og at de tror at deres fattigdom enten er en prøvelse de skal udstå, eller at han på et tidspunkt vil hjælpe dem ud af fattigdommen og give dem en bedre og rigere tilværelse.