Lys eller mørke


Vi er underlagt døgnets og årstidernes forskellige rytmer, der til enhver har hersket. Dansen mellem lyset og mørket fungerer som et bagtæppe, vores liv afspilles herudfra. Nogle mennesker er mere natteugler end andre, det er der faktisk en biologisk årsag til. Dengang for meget længe siden, hvor vi mennesker ikke var nået længere i udviklingen end, at vi levede ude på savannen, der var der brug for, at der var nogen, der var vågen og agtpågivende i døgnets 24 timer, derfra stammer begrebet a og b-menneske. Vi har stadigvæk denne kodning i vores gener, selvom det er mange mange års siden, at vi levede derude på savannen, men vi er ikke blevet genetisk omprogrammeret endnu. Så derfor oplever vi stadigvæk forskelle, når det kommer til, om du så at sige er dagslysmenneske eller du er natteravnsmenneske. Forklaringen er urgammel og giver rigtig god mening ud fra det perspektiv.